be

Monday Dec 2Menifee CountyAwayJV & V

ThursdayDec 5 WOLFEHOMEJV & V

SaturdayDec 7@ OwsleyAwayFreshmen @11

MondayDec 9 JACKSON CITYHOMEJV & V

FridayDec 13Jackson Countyaway  PRTC ClassicVarsity only

SaturdayDec 14Breathitt Countyaway  Peggy Moore ClassicVarsity only

MondayDec 16BREATHITTHOMEFreshman

WednesdayDec 18 June BuchananawayVarsity @ 6

FridayDec 20 POWELLHOMEVarsity only

FridayDec 27BuckhornAwayVarsity only 

SaturdayDec 28TBAat BuckhornVarsity only 

ThursdayJan 2ESTILLHOMEFreshmen

FridayJan 3Owsley CountyawayTBA

WednesdayJan 8TBAawayAll A ClassicVarsity @  7 

MondayJan 13EstillAwayFreshmen @7

FridayJan 17OWSLEYHOMEVarsity Only

FridayJan 24EstillAwayVarsity only

TuesdayJan 28BuckhornAwayJV & V

WednesdayJan 29BreathittAwayFreshman

FridayJan 31 Powell CountyawayVarsity only

MondayFeb 3RIVERSIDEHOMEVarsity only

WednesdayFeb 5Jackson CityawayJV & V

FridayFeb 7ESTILLHOMEVarsity only

SaturdayFeb 8LETCHER CENTRALHOMEJV & V

MondayFeb 10BUCKHORNHOMEJV & V 

Tuesday Feb 11JUNE BUCHANAN HOMEVarsity only

ThursdayFeb 13WolfeAwayJV & V

ThursdayFeb 20MorganHOMEVarsity only

 

Recommended for you